Translate

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μέγαρα:22/07/2014
Αρ.Πρώτ:240
Προς:1)Σωματεία Μέλη
Θέμα: Συνεδρίαση Οργάνων
Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 02/08/2014 και ώρα 10:00π.μ καλείτε σε συνεδρίαση το όργανο των προέδρων της ομοσπονδίας μας. Για το τόπο της συνεδρίασης θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.
Θέματα ημερήσιας διάταξης : 1)Ενημέρωση εργασιακών μας θεμάτων, προτάσεις επί αυτών και τρόποι διεκδίκησης (παρακαλούνται τα σωματεία να διαμορφώσουν και να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις). 2) οικονομικά θέματα. 3) Συζήτηση-ενημέρωση για την εκδήλωση παρανομιών επί των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 4) Απολογισμός 2ου τριμήνου.
Παρακαλούνται άπαντες οι πρόεδροι των σωματείων μελών μας ή οι αντικαταστάτες αυτών να δώσουν το παρόν.
Την Κυριακή 03/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ στην οδό Πειραιώς και Βούλγαρη 1 (ΝΕΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ) έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δ/Σ της ομοσπονδίας μας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος
Ο Γεν.Γραμ.
Ανδρεαδάκης Βασίλειος

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Σωματείο Α.Μ.Θ. - ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12)
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ69100 E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 2510 611302 – 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

ΠΡΟΣ
1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
κ. Αλεξάνδρο Δερμεντζόπουλο aldermen@otenet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
κ. Βασίλη Κικίλια

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 71 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20 /07/2014

ΘΕΜΑ : ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Μας απασχολεί ιδιαίτερα σαν κλάδο η μη αναγνώριση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί μεταγενέστερα της πρόσληψή μας στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης .
Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό συναδέλφων θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική και βασική προτεραιότητά τους, την επιμόρφωση και την συμπληρωματική εκπαίδευση τους, με στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καταβάλλονται από πλευράς τους προσπάθειες για την αναβάθμιση του μορφωτικού τους επιπέδου, από αυτό που είχαν κατά την ημερομηνία της πρόσληψής τους, προσπάθειες που πολλές φορές ξεπερνούν το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η συνεχιζόμενη μαθησιακή και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του, σε συνάρτηση με την εργασιακή εμπειρία την υλικοτεχνική υποδομή τις προκλήσεις των καιρών και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις, βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών του και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του.

Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες αυτές βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου των συναδέλφων δεν αναγνωρίζονται από πλευράς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφού η απόκτηση τίτλων σπουδών από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν συνδέεται με μισθολογική εξέλιξη.
Έτσι συνάδελφοι που έχουν αποκτήσει μεταγενέστερα της πρόσληψής τους τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντί να ενταχθούν στην αντίστοιχη κατηγορία βάση του τίτλου σπουδών που πλέον κατέχουν, παραμένουν στην κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βάση του τίτλου σπουδών της πρόσληψή τους.
Θεωρούμε, στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, αφού άτομα με τον ίδιο τίτλο σπουδών αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
Θα παρακαλούσαμε λοιπόν, για την παρέμβασή σας, θεωρώντας ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο να επελήφθη επί του θέματος είναι το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων αναμένουμε ενέργειές σας, και ενημέρωση μας .

Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
κιν. 6948401282 & *750942

Ο ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
κιν. 6939058135 & *701023

"Καταβολή επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος"

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Μέλος ΓΣΕΕ  -   www.pospid.gr - e-mail: pospid@gmail.com 
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 - ΜΕΓΑΡΑ, Τ.Κ. 19100, ΤΗΛ-FAX:2296029144

       Μέγαρα: 20/07/2014  
       Αρ.Πρωτ: 239               
                                                        Προς: 1) Αξιότιμο Υπουργό Προστασίας του

                                                                Πολίτη κ. Κικίλια Βασίλειο
                                                                   2) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου  

                                                         Κοιν/ση: 1)Αξιότιμο Γ.Γ Πολ.Προστασίας
                                                                                 κ.Γεωργιάδη
                                                                         2) Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥΠ


Θέμα: "Καταβολή επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος"

Αξιότιμοι κύριοι...

Η αποκλειστική προθεσμία των 6 μηνών, μέσα στην οποία σύμφωνα με τον Ν.4235/2014 άρθρο 67 και την ερμηνευτική εγκύκλιο οικ.2/17087/0022 24/02/2014  το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο, οφείλει να εκδώσει σχέδιο κοινής Υπουργικής Απόφασης για τους φορείς που εποπτεύει και στην συνέχεια να το υποβάλλει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης για συνυπογραφή, ΛΗΓΕΙ  στις 11/08/2014.

Στο προσεχές διάστημα λοιπόν η πολιτεία θα αποφασίσει για το ποια επαγγέλματα θα χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα και ανθυγιεινά. Είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο ότι το πλέον επικίνδυνο και ανθυγιεινό επάγγελμα του ενιαίου μισθολογίου, είναι το επάγγελμά του πυροσβέστη κι αυτό αποδεικνύεται και από τους δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και αναπήρους που αριθμεί το επάγγελμά μας, στην μάχη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ωστόσο,  παρ' όλες τις κατ' ιδίαν και δημόσιες  δεσμεύσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  και το δίκαιο του αιτήματός μας, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, έως και σήμερα,  όχι μόνο δεν έχουμε ενταχθεί, αλλά και κανενός είδους  ενέργεια δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Ταυτόχρονα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

α) Oι Π.Π.Υ. είναι οι πιο χαμηλά αμειβόμενοι-ασφαλισμένοι των Σωμάτων Ασφαλείας και παρ' όλα αυτά,εξαιρέθηκαν ΑΔΙΚΑ και με ΑΠΑΞΙΩΣΗ από τους δικαιούχους του επιδόματος των 500.00 ευρώ μέσω του πλεονάσματος, το οποίο χορηγήθηκε σε όλους τους Ένστολους οι οποίοι αμείβονται κάτω των 1.500  ευρώ.
β) Τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών.
γ) Τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης.

δ) Την απάντηση του προκατόχου σας Υπουργού κ. Ν. Δένδια στην επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 1430/20-05-2013 του Βουλευτή Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη. Ο Κ. Δένδιας είχε δηλώσει:  «Η άποψη του Υπουργείου είναι ότι τα δικαιούνται και εάν, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αστοχία κατά την πρόσληψη τους πρέπει να διορθωθεί. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να το λύσουμε. Έχετε δίκαιο αν ασκηθούν αγωγές, θα υπάρξει περαιτέρω ζήτημα. Να τα λέμε καθαρά εδώ. ».  

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι Πυροσβέστες των 700  ευρώ δεν είναι επαίτες της ζωής. Η ένταξη του επαγγέλματός μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα θα είναι και η δικαίωση του πολύμοχθου και υψηλού έργου που επιτελούμε και ταυτόχρονα θα γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις της πολιτείας δια στόματος του Πρωθυπουργού  απέναντί μας.

 Για όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να σας καλέσουμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενταχθεί το επάγγελμα μας στην κατηγορία αυτή, αποκαθιστώντας έτσι την μεγάλη και προσβλητική αυτή αδικία, την οποία υφίστανται οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.   

 Λέμε  ΟΧΙ στην κατάφορη αδικία!!!
 Ο αγώνας που ξεκινά θα είναι ΔΙΑΡΚΗΣ με απρόβλεπτες εξελίξεις και συνέπειες!!!!
Ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου δοθεί  τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση και θα λήξει όταν αποκατασταθεί ο ΝΟΜΟΣ της ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ!!!                                          Για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας 

          Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ.Αλέξανδρος                                            Ανδρεαδάκης Μ.Βασίλειος

WIND και η αύξηση των χρεώσεωνΚυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Συνάντηση του Προέδρου του Σωματείου ΠΠΥ Ν.Ηλίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Βουλευτής Ηλείας, Ν.Δ. Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΠΥΡΓΟΣ
Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ) Τ.Κ 27100 . Αριθμ. Αποφ. Πρωτοδικειου Πυργου 243/2011 FAX: 2621020896Τηλ.Προεδρου 6945904847
ΠΥΡΓΟΣ 17/07/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ :17 /2014
Αυγερινοπούλου: Συνάντηση - παρέμβαση για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος
17/07/2014
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σωματίου Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρεώσεως του ν. Ηλείας, κ. Αλέξιο Γεωργακόπουλο και αντιπροσωπεία μελών του, για θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Βουλευτής Ηλείας, Ν.Δ. Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος θεωρεί υψίστης σημασίας το θέμα του εξοπλισμού και της ασφάλειας των ανδρών και των γυναικών που στελεχώνουν το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την απορρόφηση στελεχών πενταετούς υποχρεώσεως στο μόνιμο προσωπικό του.
Η Δρ. Αυγερινοπούλου μετά από παρέμβαση και επικοινωνία της με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Υπουργείου σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των στελεχών πενταετούς υποχρέωσης: Εντός του Αυγούστου αναμένεται ότι θα εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. που θα μονιμοποιεί 500 άνδρες και γυναίκες από παλαιότερη προκήρυξη για 725 άτομα, ενώ ταυτόχρονα, έως τα τέλη Ιουλίου προωθείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς στο Υπουργείο Οικονομικών η Κ.Υ.Α. για το επίδομα των οδηγών πενταετούς υποχρέωσης. Αναμένεται κατόπιν, έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.
Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την προμήθεια στολών πυρόσβεσης η Δρ. Αυγερινοπούλου θα ασκήσει παρέμβαση με Ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.
ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(http://pospid.gr/)