Translate

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Καλή Ανάσταση ! ! ! Καλό Πάσχα ! ! !


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 19/4/2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα 17/4/2014
Αρ.Πρωτ.: 93

Προς Σωματεία μέλη
Θέμα: «Κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση των Π.Δ 210/92 και Π.Δ 170/96»

Όπως σας έχουμε ενημερώσει έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του ΑΠΣ και των συνδικαλιστικών φορέων προκειμένου να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις για τα άρθρα του Π.Δ 210/92 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ) και του Π.Δ 170/96(κανονισμός μεταθέσεων) που θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθούν. Καλούνται τα Σωματεία μέλη μας, αλλά και συνάδελφοι ΠΠΥ και Συμβασιούχοι, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη σωματείων της Ομοσπονδίας μας, εάν το επιθυμούν να μας αποστείλουν τις προτάσεις τους το συντομότερο δυνατόν ώστε να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν σε αυτές της Ομοσπονδίας μας. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων, είναι 02 Μαΐου 2014.Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Βασίλειος

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 16/4/2014Μέγαρα 16/4/2014
Αρ.Πρωτ:91

Προς Σωματεία Μέλη

Θέμα : «Έκδοση Διαταγής –Ενημέρωση για Ωράρια –Αδειες»

Εκδόθηκε η διαταγή βάση της οποίας θα πρέπει να ακολουθείται απ’ τους ΠΠΥ αντίστοιχο ωράριο και άδειες με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι οι ΠΠΥ για να κληθούν σε επιφυλακή ή για να εκτελέσουν υπηρεσία εκτός έδρας, νυχτερινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες, χρειάζεται να υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να αποζημιωθούν χρηματικά.
Επίσης όταν υπάρξουν οι πιστώσεις αυτές και κληθούν να εκτελέσουν υπηρεσία πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, εκτός από τη χρηματική αποζημίωση δικαιούνται και ανάλογο χρόνο σε ρεπό.
Παρακαλούνται τα σωματεία όπου εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος ωραρίου ή αδειών με αυτό του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού να ενημερώσουν εγκαίρως την Ομοσπονδία μας.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Βασίλειος

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ενημέρωση μελών για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα:15/04/2014
Αρ.Πρώτ: 89

Προς: Σωματεία Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση μελών για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας σήμερα, σε συνέχεια των συναντήσεων της περασμένης εβδομάδας, πραγματοποίησε τηλεφωνικές επαφές με τους αρμόδιους Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως είχε συμφωνηθεί, προκειμένου να ενημερωθούμε για την εξέλιξη των ενεργειών της πρόσληψης του ΣΥΝΟΛΟΥ των συμβασιούχων πυροσβεστών.
Όπως μας ενημέρωσαν αποτέλεσμα των επαφών μεταξύ των δύο αρμόδιων Υπουργείων (Υπ. Οικονομικών και Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης) ήταν η ΚΟΙΝΗ συμφωνία για πρόσληψη ΟΛΩΝ των συμβασιούχων πυροσβεστών και ΑΠΟΜΕΝΕΙ η αντικατάσταση της πρώτης έγκρισης του ΓΛτΚ, που αφορούσε πρόσληψη λιγότερων συναδέλφων, με ΝΕΑ όπου θα εγκρίνει την πρόσληψη στο ΣΥΝΟΛΟ τους.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Βασίλειος

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Ενημέρωση μελών


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα:12/04/2014

Αρ.Πρώτ: 88

Προς:1)Σωματεία Μέλη

Θέμα: Ενημέρωση μελών

Την Πέμπτη 10/04/2014 μετά από πρόσκληση της ηγεσίας του Υπ.Διοικ. Μεταρρύθμισης πραγματοποιήθηκε συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν θέματα μας που άπτονται αρμοδιότητας του.
Όσον αφορά το θέμα πρόσληψης των συμβασιούχων πυροσβεστών μας ενημέρωσαν ότι θα ισχύσει μείωση στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 10% κατ έτος αντί 20% που προβλεπόταν αρχικά από το μεσοπρόθεσμο, δηλ.θα πρέπει να προσληφθούν 1350 συμβασιούχοι πυροσβέστες αντί 1500 που προσελήφθησαν το 2013.
Από την μεριά μας τους θέσαμε τα επιχειρήματα μας γιατί δεν θα πρέπει να ισχύσει στην περίπτωση μας ούτε το 10% της μείωσης , αφού ήδη έχουν συνυπολογιστεί όλες οι δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου στο π.δ 109/2013 και για τα 3 έτη ισχύς του, γι αυτό και προβλέπονται και οι ίδιες πιστώσεις μέχρι την λήξη του.
Με εντολή του υπουργού το θέμα επανεξετάζετε από τα αρμόδια τμήματα και αναμένουμε απαντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα.
Επίσης καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να καλυφτούν ταυτόχρονα τα κενά που υπάρχουν στους Π.Π.Υ, τα οποία ανέρχονται σε 82 εκ των οποίων τα 38 στην κατηγορία εξ εποχικών, ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των διαθέσιμων για πρόσληψη συμβ/χων πυροσβεστών και να είναι ευκολότερα διαχειρίσιμος. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το Νοέμβριο του 2013 απολύθηκαν από το Π.Σ 1491 συμβ/χοι πυροσβέστες και μετέπειτα 11 εξ αυτών κατατάχθηκαν και φοιτούν ανάμεσα στους 225 δοκ. πυροσβέστες που προσελήφθησαν.
Στο θέμα πρόσληψης των επιλαχόντων Π.Π.Υ, επισημάνθηκαν από την μεριά μας οι λόγοι που η πολιτεία υποχρεούται να τους προσλάβει, προτείνοντας τους να δοθεί η δυνατότητα ώστε να αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα το υπάρχον προσωπικό Π.Π.Υ-Συμβ/χοι για την κάλυψη οργανικών κενών θέσεων του Π.Σ, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα, εν αντιθέσει με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιοποίησης του υπάρχον προσωπικού να μην προβούν σε καμία νέα πρόσληψη.
Από την μεριά τους μας ανέφεραν ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή ,κατανοώντας πλήρως τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζονται και μας ζήτησαν να τους την καταθέσουμε επισήμως εγγράφως να αξιολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να προχωρήσει το οτιδήποτε αφορά το Π.Σ χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης ΒασίλειοςΠαρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Νέο Μητρώο Μελών


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Αρ.Πρωτ. 87
Μέγαρα : 11/4/2014

Προς : Σωματεία Μέλη

Θέμα : «Νέο Μητρώο Μελών»

Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη μας να συμπληρώσουν στη φόρμα που τους έχει σταλεί από την Ομοσπονδία το μητρώο των μελών τους, το αργότερο έως 23/4/2014.
Να σταλεί με α) στο email της Ομοσπονδίας μας pospid@gmail.com και β) με έντυπη μορφή μέσω αλληλογραφίας ή φαξ με υπογραφή και σφραγίδα σωματείου και αριθμό πρωτοκόλλου.
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη δημιουργία του νέου μητρώου μελών της Ομοσπονδίας μας αναστέλλονται οι συναλλαγές των δικαιούχων με το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης ΒασίλειοςΦΟΡΜΑ Μητρώου Μελών-Συμβασιούχων


ΦΟΡΜΑ Μητρώου Μελών-ΠΠΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟ.ΠΟ.(http://forestfirefightersgreece.blogspot.gr)